ICM

                                                                                                                            ( Intentional camera movement )

En exponering med medveten kamerarörelse.